Vi ændrer detailbranchens dystre udsigter – sammen med dig

Om Køb Lokalt
Bevægelsen

Køb Lokalt Bevægelsen vil ændre det dystre billede som den danske detailhandel står overfor.

Vi klæder butikkerne på til at skabe loyalitet og lokalt engagement hos kunderne, på trods af den hårde konkurrence.

Vi uddanner (opdrager?) forbrugerne ved hjælp af synliggørelse og offentlig debat, så de begynder at træffe kloge valg, når de handler.

Sådan gør vi

Køb lokalt bevægelsen klæder butikkerne på til at håndtere den benhårde konkurrence fra blandt andet online handelen.

Vi giver butikker og andre virksomheder i detailbranchen viden og værktøjer til at skabe lokal engagement og loyalitet.

Vi skaber offentlig debat, så vi alle forstår at de valg vi tager som forbrugere, påvirker hele vores samfund. 

Vi gør forbrugerne – kunderne – bevidste om konsekvenserne af deres valg, 

Styrker butikkerne

Vi hjælper med at uddanne butiksejere og medarbejdere i, hvordan man kan håndtere konkurrencen og skabe loyalitet og lokalt engagement hos kunderne.

{

Synlighed og debat

Vi synliggør en vigtig problemstilling i den offentlige debat og søger derigennem for at uddanne forbrugerne til at træffe bevidste valg, når de vælger, hvor de handler.

Fællesskab

Vi skaber et fællesskab og en følelse af ikke at stå alene i et hårdt presset og svært marked. Vi sørger for, at vi er mange, der ‘løfter i flok’ og er med til at vende udviklingen.

Uddanner forbrugerne

Vi spreder budskabet om det vigtige, lokale butiksliv via flest mulige kanaler – og uddanner dermed forbrugerne til at træffe et klogt og bevidst valg.

w

Deler viden og indsigt

Vi fortæller videre, når vi ser og hører om andres gode resultater, så Køb Lokalt Bevægelsens medlemmer får den samme indsigt og kan gentage succesen.

Fremtidssikring

Vi giver dig de bedste kort på hånden til at fremtidssikre din forretning. Vi skaber i fællesskab en ny fremtid for den danske detailhandel.

Tag et bevidst valg når du køber

Køb Lokalt bevægelsen arbejder for at gøre forbrugerne – og dermed os allesammen – opmærksomme på vigtigheden af, at der er butikker i lokalmiljøet. At der er en gågade eller et lokalt indkøbscenter, der ikke er næsten lukket ned.

Køb Lokalt bevægelsen arbejder for at gøre os alle til bevidste forbrugere.

Vi skal alle være bevidste om, at hver gang vi køber, tager vi et valg – og et fravalg.

Hver gang vi foretager et køb, vælger vi (bevidst eller ubevidst), hvad der er vigtigt for os, og vælger hvordan vores hverdag og samfund skal forme sig og se ud om 2, 5 og 10 år.

Køb Lokalt bevægelsen arbejder også for at uddanne og dygtiggøre butikkerne, så butikkerne står stærkere overfor de udfordringer, der tårner sig op lige nu.

Indtægterne fra medlemskabet går blandt andet til at udvikle kurser og guides, så butikker, ejere og medarbejdere kan være med til at starte den positive udvikling. 

Og det ér nødvendigt at engagere sig, hvis tingene og fremtidsudsigterne skal blive anderledes og mindre dystre for detailhandelen, end de er lige nu.

Vi skal alle være med, hvis skuden skal vendes!

Det lokale butiksliv har stor indflydelse

Det lokale butiksliv har indflydelse på mange ting i din hverdag – også ting du måske ikke lige umiddelbart forbinder med butikslivet. For eksempel:

Huspriser og hussalg
Danske Ejendomsmæglere bekræfter, at både huspriser og liggetiden ved et hussalg påvirkes i henholdsvis positiv og negativ retning, af omfanget af et lokalt butiksliv og en levende bymidte.

Tryghed
En levende bymidte, med oplyste butikker og mennesker i gågaden skaber et tryggere nærmiljø at færdes i, både i dag-, aften- og nattetimerne.

Fællesskab
Kontakten i butikken betyder noget for følelsen af at være en del af samfundet og at høre til.

At møde folk man kender i de lokale butikker, styrker det lokale sammenhold og fællesskab.

Værd at besøge
En stærk, hyggelig og attraktiv bymidte og handelsliv er et vigtigt element for at turistbranchen kan tiltrække købestærke turister, konferencer, messer og lignende aktiviteter. 

Skattekroner
At vi handler lokalt, og vi handler i danske butikker og danske webshops, betyder en hel masse for vores velfærdssamfund.

Det betyder skattekroner i både kommune og statskassen.

Skattekroner er det, der giver os mulighed for gratis skoler, sygehus- og sundhedsvæsen, ældrepleje, daginstitutioner og alle de andre ting, vi nyder godt af i den danske samfundsmodel.

Hver eneste gang vi handler i butikker der ikke bidrager til det danske samfund, svækker vi vores velfærdssamfund. Hver eneste gang. 

Arbejdspladser
Ud over at lokale arbejdspladser betyder skattekroner til kommunen, betyder et mangfoldigt butiksliv også vigtige, lokale arbejdspladser og lokale arbejdspladser til unge uden, eller under uddannelse.