Generelle vilkår og betingelser

Handels-­ ­betingelser

Handelsbetingelser for Køb Lokalt

Virksomhedsnavn: GRUBBE
CVR nummer:    40117075

Forretnings- og samhandelsbetingelser

Alle aftaler er bindende.
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, både her på hjemmesiden, og i tilbud mv.

Betaling

Betalingsfrist 8 dage, dog undtaget butiksmedlemsskab der betales online ved indmelding.

Aftalebetingelser og fortrydelsesret

Alle leverancer og ydelser, som Stine Grubbe leverer live/personligt herunder foredrag, workshops og sparringsmøder, bliver holdt på de aftalte tidspunkter.

Må den aftalte ydelse mod forventning (for eksempel pga. sygdom) aflyses af fra Stines side, bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse på et andet tidspunkt.

Ansvar

Alle foredrag og andre ydelser er baseret på Stine Grubbes erfaringer og på den viden, der er tilegnet via uddannelse, tidligere opgaver og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Det påhviler dig at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Stine Grubbe har skabt mange overbevisende resultater, men dine konkrete resultater er betinget af mange faktorer, og der kan derfor ikke garanteres resultater.

Ophavsret og rettigheder

Stine Grubbe indehaver alle rettigheder til alle modeller/alt materiale, trykt som digitalt, der stilles til rådighed under samarbejdet.
Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til uden forudgående aftale.

Køb Lokalt Bevægelsens logo og Køb Lokalt Bevægelsens sponsorlogo må kun bruges i medlemskabets/sponsoratets varighed. Herefter skal medlemskab/sponsorat fornys, hvis logoet fortsat skal kunne benyttes. Ved fornyelse af medlemskab/sponsorat, opnås samme fordele, for endnu et år.

Øvrigt

Alle aftaler er bindende. Der er ikke fortrydelsesret på digitale produkter.

Hvis andet ikke aftales, må der henvises til de opgaver, der løses for dig og din virksomhed til videre markedsføring.