NÅR DU FRAVÆLGER DE DANSKE BUTIKKER, PÅVIRKER DET HELE SAMFUNDET

Køb Lokalt

Hver gang du ikke køber hos de lokale butikker, ikke køber hos de danske webshops og ikke vælger de danske produkter – har det konsekvenser for både dit lokalsamfund, for vores velfærd og for det samfund vi overlader til de næste generationer.

Se listen med DANSKE WEBSHOPS her (KLIK)

Gør en forskel

Køb Lokalt bevægelsen arbejder for at styrke butikkerne til at komme helskindet igennem de store forandringer der foregår lige nu, og for  gøre os allesammen, til bevidste forbrugere.

For det lokale butiksliv har på mange måder stor betydning for vores allesammens hverdag, og for det (lokal)samfund vi bor i.

Og for det samfund vi overdrager til næste generation.

Det, der i et øjebliks shoppingfrenzy virker billigt på nettet, koster på lang sigt vores hverdag, vores lokalsamfund og vores samfund dyrt.

Sundheden af det lokale butiksliv har en stor betydning for din hverdag. For vores alles hverdag – og vores samfund.

Bomærke fra Køb Lokalt

I fællesskab

Det er en stor skude, der skal på rette kurs.

En hel branche der ikke bare kæmper for at tjene penge men for overlevelse.

Men butikker, city- og handelsstandsforeninger, turistforeninger, samarbejdspartnere og leverandører til detailbranchen kan i fællesskab gøre en forskel. Sammen kan vi skabe en fremtid for den danske detailhandel.

Vær en del af bevægelsen

Det er nemt og ganske uforpligtende at være en del af Køb Lokalt bevægelsen! 

Vær med til at støtte op om en sag, der har stor betydning for dig og din hverdag.

Ved at like Køb Lokalt bevægelsen på Facebook, viser du omverdenen, at du er bevidst om dine valg som forbruger, og at du ved, at vi alle har et ansvar for, at vores lokalsamfund er attraktive og velfungerende.

Et mangfoldigt og sundt lokalt butiksliv bidrager med blandt andet:

flueben Trygt nabolag at færdes i
flueben Lokale arbejdspladser
flueben Ungdomsarbejdspladser
flueben Nemmere at sælge hus
flueben Højere huspriser
flueben Mere engagerede borgere
flueben Bedre lokale skoler
flueben Sponsorer til det lokale idræts- og kulturliv
flueben Attraktiv for turister
flueben Attraktiv for tilflyttere

Som detailhandler

Hvis din virksomhed er en del af detailbranchen – enten som butik, forening eller leverandør til branchen – er du også en vigtig brik i at  vende den triste udvikling.

Det gør du blandt andet ved at melde dig ind i Køb Lokalt Bevægelsen.

Så er du med til at synliggøre vigtigheden af en stærk, dansk detailhandel,  styrke din forretning, og uddanne forbrugerne til at træffe klogere valg.

Artikler fra bloggen

Bloggen giver inspiration og viden til, hvordan du kan gøre en forskel. Som forbruger, som virksomhed, som butiksindehaver, som medarbejder og som alle os andre: som samfundsborger i Danmark.

Den skjulte, glemte og oversete risiko, ved at handle online

Den skjulte, glemte og oversete risiko, ved at handle online

Når du som forbruger handler online, har du lært at være kritisk. Du har lært at se tegnene på, om en hjemmeside er sikker at handle på. Du har øje for hjemmesidens troværdighed, sikker betaling og forsendelsesomkostninger – men hvad du måske ikke har et kritisk blik...

Stine holder foredrag på Formland Spring 2019

Stine holder foredrag på Formland Spring 2019

Under overskriften 'De 5 største fejl detailhandelen begår lige nu' holder Stine Grubbe foredrag på den kommende Formland messe i Herning. Et øjenåbnende og lærerigt foredrag, med masser af konkrete input til, hvor du skal gøre noget, hvis du har eller arbejder i en...

Sådan er jeg en bevidst forbruger

Sådan er jeg en bevidst forbruger

Der er mange måder at være bevidst som forbruger. Og der er mange måder at vælge at støtte det lokale butiks- og handelsliv - og de lokale producenter - lad mig fortælle hvordan jeg vælger at være forbruger, måske det kan inspirere dig. I det daglige handler jeg ind i...